All Zip Codes in Nevada State

AK  AL  AR  AZ  CA  CO  CT  DC  DE  FL  GA  HI  IA  ID  IL  IN  KS  KY  LA  MA  MD  ME  MI  MN  MO  MS 
MT  NC  ND  NE  NH  NJ  NM  NV  NY  OH  OK  OR  PA  RI  SC  SD  TN  TX  UT  VA  VT  WA  WI  WV  WY ZipCodeCityPopulationGrowthAgeIncome per household
88901 The Lakes NV 0% 0.00 $0.00
88905 The Lakes NV 0% 0.00 $0.00
89001 Alamo NV 139 -780% 39.30 $43,456.00
89002 Henderson NV 33,978 6% 35.60 $0.00
89003 Beatty NV 0% 50.40 $41,076.00
89004 Blue Diamond NV 0% 49.00 $54,091.00
89005 Boulder City NV 14,289 -5% 49.80 $50,622.00
89006 Boulder City NV 0% 0.00 $0.00
89007 Bunkerville NV 0% 30.10 $45,076.00
89008 Caliente NV 72 -1994% 39.00 $27,578.00
89009 Henderson NV 0% 0.00 $0.00
89010 Dyer NV 159 -161% 45.10 $28,214.00
89011 Henderson NV 20,689 5% 35.40 $105,371.00
89012 Henderson NV 30,529 4% 41.20 $62,261.00
89013 Goldfield NV 48 -493% 59.90 $33,125.00
89014 Henderson NV 38,273 3% 35.30 $56,876.00
89015 Henderson NV 39,782 1% 38.50 $50,970.00
89016 Henderson NV 0% 0.00 $0.00
89017 Hiko NV 183 3% 45.50 $7,344.00
89018 Indian Springs NV 0% 45.00 $40,966.00
89019 Jean NV 3,222 17% 47.30 $46,471.00
89020 Amargosa Valley NV 880 -65% 38.20 $34,432.00
89021 Logandale NV 0% 34.10 $48,250.00
89022 Manhattan NV 0% 57.80 $50,794.00
89023 Mercury NV 0% 0.00 $0.00
89024 Mesquite NV 0% 0.00 $32,708.00
89025 Moapa NV 0% 31.60 $36,955.00
89026 Jean NV 0% 36.60 $0.00
89027 Mesquite NV 14,932 -2% 52.40 $40,392.00
89028 Laughlin NV 0% 0.00 $55,625.00
89029 Laughlin NV 8,164 7% 55.90 $36,885.00
89030 North Las Vegas NV 54,133 0% 27.70 $31,306.00
89031 North Las Vegas NV 65,491 7% 32.50 $59,325.00
89032 North Las Vegas NV 44,030 8% 32.20 $53,332.00
89033 North Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89034 Mesquite NV 2,161 100% 0.00 $0.00
89036 North Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89037 Coyote Springs NV 0% 0.00 $0.00
89039 Cal Nev Ari NV 50 -532% 65.70 $42,594.00
89040 Overton NV 5 -74320% 42.90 $37,103.00
89041 Pahrump NV 0% 0.00 $0.00
89042 Panaca NV 0% 39.00 $30,455.00
89043 Pioche NV 310 -360% 40.80 $30,089.00
89044 Henderson NV 16,861 15% 52.30 $0.00
89045 Round Mountain NV 828 -81% 35.30 $0.00
89046 Searchlight NV 68 -870% 57.10 $25,272.00
89047 Silverpeak NV 0% 51.20 $48,056.00
89048 Pahrump NV 19,183 -10% 49.30 $34,856.00
89049 Tonopah NV 187 -1358% 39.20 $37,692.00
89052 Henderson NV 52,078 9% 42.60 $70,089.00
89053 Henderson NV 0% 0.00 $0.00
89054 Sloan NV 73 -43% 49.50 $0.00
89060 Pahrump NV 9,080 -12% 50.50 $0.00
89061 Pahrump NV 5,184 -1% 49.90 $0.00
89067 Coyote Springs NV 0% 0.00 $0.00
89070 Indian Springs NV 0% 0.00 $0.00
89074 Henderson NV 49,120 4% 39.70 $0.00
89077 Henderson NV 0% 0.00 $0.00
89081 North Las Vegas NV 31,783 6% 28.50 $0.00
89084 North Las Vegas NV 23,998 9% 34.50 $0.00
89085 North Las Vegas NV 3,838 12% 31.70 $0.00
89086 North Las Vegas NV 5,969 20% 26.20 $0.00
89087 North Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89101 Las Vegas NV 38,572 -19% 32.60 $23,166.00
89102 Las Vegas NV 37,426 4% 34.40 $32,674.00
89103 Las Vegas NV 46,067 -9% 38.00 $36,953.00
89104 Las Vegas NV 40,635 1% 36.60 $34,252.00
89105 Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89106 Las Vegas NV 28,351 9% 31.20 $28,527.00
89107 Las Vegas NV 36,934 1% 34.80 $40,444.00
89108 Las Vegas NV 71,343 1% 33.30 $44,204.00
89109 Las Vegas NV 8,060 3% 44.30 $27,429.00
89110 Las Vegas NV 74,141 4% 30.10 $43,073.00
89111 Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89112 Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89113 Las Vegas NV 23,877 0% 36.30 $61,057.00
89114 Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89115 Las Vegas NV 58,527 0% 26.90 $31,370.00
89116 Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89117 Las Vegas NV 55,504 0% 40.30 $52,328.00
89118 Las Vegas NV 18,498 -4% 37.70 $42,067.00
89119 Las Vegas NV 45,669 -8% 33.20 $30,609.00
89120 Las Vegas NV 23,251 0% 40.10 $51,449.00
89121 Las Vegas NV 59,943 -6% 39.10 $40,542.00
89122 Las Vegas NV 46,210 1% 36.30 $35,431.00
89123 Las Vegas NV 53,652 -4% 37.80 $57,630.00
89124 Las Vegas NV 1,168 19% 50.40 $53,056.00
89125 Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89126 Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89127 Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89128 Las Vegas NV 36,439 2% 37.80 $51,161.00
89129 Las Vegas NV 50,346 -1% 36.90 $63,373.00
89130 Las Vegas NV 31,574 -4% 39.90 $60,129.00
89131 Las Vegas NV 43,798 1% 35.90 $61,779.00
89132 Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89133 Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89134 Las Vegas NV 24,435 1% 62.70 $59,486.00
89135 Las Vegas NV 26,231 7% 43.00 $62,629.00
89136 Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89137 Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89138 Las Vegas NV 12,818 5% 35.20 $0.00
89139 Las Vegas NV 32,485 6% 31.50 $74,706.00
89140 Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89141 Las Vegas NV 26,300 4% 32.80 $108,579.00
89142 Las Vegas NV 32,877 -2% 30.90 $52,897.00
89143 Las Vegas NV 12,454 -2% 32.30 $67,411.00
89144 Las Vegas NV 19,925 6% 39.80 $70,136.00
89145 Las Vegas NV 24,000 3% 40.20 $54,320.00
89146 Las Vegas NV 19,319 1% 38.30 $44,820.00
89147 Las Vegas NV 48,769 -2% 38.50 $55,295.00
89148 Las Vegas NV 44,193 10% 32.10 $92,707.00
89149 Las Vegas NV 31,075 0% 34.60 $74,482.00
89150 Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89151 Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89152 Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89153 Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89154 Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89155 Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89156 Las Vegas NV 27,227 -2% 32.30 $46,543.00
89157 Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89158 Las Vegas NV 1,301 100% 0.00 $0.00
89159 Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89160 Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89161 Las Vegas NV 358 48% 49.60 $0.00
89162 Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89163 The Lakes NV 0% 0.00 $0.00
89164 Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89165 Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89166 Las Vegas NV 11,970 -10% 30.20 $0.00
89169 Las Vegas NV 21,612 -7% 35.40 $0.00
89170 Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89173 Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89177 Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89178 Las Vegas NV 30,227 8% 31.10 $0.00
89179 Las Vegas NV 3,850 39% 30.10 $0.00
89180 Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89183 Las Vegas NV 33,007 -9% 31.20 $0.00
89185 Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89191 Nellis Afb NV 0% 21.10 $35,145.00
89193 Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89195 Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89199 Las Vegas NV 0% 0.00 $0.00
89301 Ely NV 5,070 -50% 40.40 $37,210.00
89310 Austin NV 363 -51% 51.10 $33,750.00
89311 Baker NV 60 -291% 47.90 $26,875.00
89314 Duckwater NV 4 -3850% 43.80 $27,656.00
89315 Ely NV 0% 0.00 $0.00
89316 Eureka NV 227 -520% 40.00 $43,594.00
89317 Lund NV 0% 39.80 $44,231.00
89318 Mc Gill NV 0% 44.80 $32,650.00
89319 Ruth NV 0% 37.30 $0.00
89402 Crystal Bay NV 0% 50.30 $0.00
89403 Dayton NV 13,911 -1% 39.90 $43,986.00
89404 Denio NV 0% 60.50 $14,632.00
89405 Empire NV 0% 36.50 $42,188.00
89406 Fallon NV 24,882 0% 39.00 $40,815.00
89407 Fallon NV 0% 0.00 $0.00
89408 Fernley NV 18,949 -3% 36.30 $44,581.00
89409 Gabbs NV 0% 50.10 $28,125.00
89410 Gardnerville NV 9,649 -9% 46.60 $49,522.00
89411 Genoa NV 0% 55.20 $85,299.00
89412 Gerlach NV 0% 50.00 $0.00
89413 Glenbrook NV 50 -1210% 60.80 $73,583.00
89414 Golconda NV 90 -287% 46.40 $45,673.00
89415 Hawthorne NV 342 -1009% 49.90 $34,965.00
89418 Imlay NV 149 -160% 48.90 $30,673.00
89419 Lovelock NV 1,140 -351% 40.50 $40,287.00
89420 Luning NV 3 -1500% 57.00 $38,594.00
89421 Mc Dermitt NV 0% 42.10 $29,375.00
89422 Mina NV 0% 63.50 $23,750.00
89423 Minden NV 10,040 -4% 49.70 $58,110.00
89424 Nixon NV 0% 35.60 $25,833.00
89425 Orovada NV 136 -217% 37.00 $19,583.00
89426 Paradise Valley NV 0% 48.80 $22,250.00
89427 Schurz NV 0% 40.00 $24,412.00
89428 Silver City NV 0% 56.30 $34,318.00
89429 Silver Springs NV 6,618 -15% 48.20 $34,381.00
89430 Smith NV 222 -95% 49.20 $37,132.00
89431 Sparks NV 37,651 3% 34.00 $37,473.00
89432 Sparks NV 0% 0.00 $0.00
89433 Sun Valley NV 20,304 0% 33.80 $41,830.00
89434 Sparks NV 25,671 0% 38.60 $51,054.00
89435 Sparks NV 0% 0.00 $0.00
89436 Sparks NV 39,463 6% 36.20 $70,327.00
89438 Valmy NV 0% 49.00 $0.00
89439 Verdi NV 0% 53.30 $56,739.00
89440 Virginia City NV 0% 52.90 $37,311.00
89441 Sparks NV 12,200 5% 38.80 $0.00
89442 Wadsworth NV 0% 36.70 $33,500.00
89444 Wellington NV 2,345 -16% 54.80 $35,993.00
89445 Winnemucca NV 14,646 -10% 36.00 $48,411.00
89446 Winnemucca NV 0% 18.00 $0.00
89447 Yerington NV 7,595 -4% 46.10 $33,392.00
89448 Zephyr Cove NV 0% 54.30 $60,368.00
89449 Stateline NV 0% 44.10 $46,550.00
89450 Incline Village NV 0% 57.30 $0.00
89451 Incline Village NV 4,578 -95% 46.10 $70,842.00
89452 Incline Village NV 0% 0.00 $0.00
89460 Gardnerville NV 12,249 -8% 44.80 $0.00
89496 Fallon NV 0% 0.00 $0.00
89501 Reno NV 2,927 -45% 47.70 $22,342.00
89502 Reno NV 46,550 6% 34.20 $34,237.00
89503 Reno NV 25,157 -10% 31.60 $38,913.00
89504 Reno NV 0% 0.00 $0.00
89505 Reno NV 0% 0.00 $0.00
89506 Reno NV 38,403 0% 32.80 $50,510.00
89507 Reno NV 0% 0.00 $0.00
89508 Reno NV 11,840 1% 39.10 $0.00
89509 Reno NV 33,483 0% 43.80 $54,334.00
89510 Reno NV 1,621 -3% 48.70 $55,765.00
89511 Reno NV 26,224 4% 45.80 $63,279.00
89512 Reno NV 25,139 -1% 30.40 $28,726.00
89513 Reno NV 0% 0.00 $0.00
89515 Reno NV 0% 0.00 $0.00
89519 Reno NV 9,218 8% 48.60 $0.00
89520 Reno NV 0% 0.00 $0.00
89521 Reno NV 26,835 4% 37.30 $0.00
89523 Reno NV 33,663 6% 35.00 $59,212.00
89533 Reno NV 0% 0.00 $0.00
89555 Reno NV 0% 0.00 $0.00
89557 Reno NV 0% 0.00 $0.00
89570 Reno NV 0% 0.00 $0.00
89595 Reno NV 0% 0.00 $0.00
89599 Reno NV 0% 0.00 $0.00
89701 Carson City NV 24,165 -14% 40.20 $43,101.00
89702 Carson City NV 0% 0.00 $0.00
89703 Carson City NV 9,670 0% 50.80 $50,000.00
89704 Washoe Valley NV 4,255 0% 51.50 $63,889.00
89705 Carson City NV 5,240 5% 42.70 $56,129.00
89706 Carson City NV 20,229 3% 39.20 $36,891.00
89711 Carson City NV 0% 0.00 $0.00
89712 Carson City NV 0% 0.00 $0.00
89713 Carson City NV 0% 0.00 $0.00
89714 Carson City NV 0% 0.00 $0.00
89721 Carson City NV 0% 0.00 $0.00
89801 Elko NV 22,105 -5% 32.10 $48,656.00
89802 Elko NV 0% 0.00 $0.00
89803 Elko NV 0% 0.00 $26,667.00
89815 Spring Creek NV 13,001 -2% 36.00 $58,955.00
89820 Battle Mountain NV 4,928 -8% 35.50 $47,846.00
89821 Crescent Valley NV 131 -267% 48.40 $36,364.00
89822 Carlin NV 74 -3295% 35.30 $49,500.00
89823 Deeth NV 118 -131% 35.80 $51,667.00
89825 Jackpot NV 18 -6722% 34.50 $30,488.00
89826 Jarbidge NV 0% 64.50 $60,125.00
89828 Lamoille NV 44 -509% 53.50 $42,417.00
89830 Montello NV 0% 52.60 $40,469.00
89831 Mountain City NV 26 -200% 54.00 $63,864.00
89832 Owyhee NV 0% 31.60 $23,214.00
89833 Ruby Valley NV 198 -1% 45.80 $34,423.00
89834 Tuscarora NV 103 -22% 44.00 $27,125.00
89835 Wells NV 196 -829% 40.30 $37,500.00
89883 West Wendover NV 0% 27.30 $34,483.00